Products
Category
ซิลิโคนทนความร้อนสูง
รายละเอียด :

SOUDAL FIRE CEMENT HT  ซิลิโคนซีเมนต์ทนความร้อนสูง 1500 องสาเซลเซียส ยาแนวซีเมนต์มอร์ต้าคุณภาพสูง เหมาะสำรับยาแนวรอยต่อพื้นผิวโละ คอนกรีต อิฐ รอยข้อต่อท่อ รอยต่อเตาเผา เตาอบ เตาชุบ พื้นที่รอยต่อบอยเลอร์ ฯลฯ ไม่มีสาร asbesto เป็นส่วนผสมที่เป็นอัตราย 

  • ทนอุณหภูมิความร้อนได้สูงถึง 1500 Co
  • ทนไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง (Test Report 7830)
  • ไม่มีสาร asbesto เป็นส่วนผสมที่เป็นอันตราย
  • ไม่สลายหรือแตกหักหลังจากการใช้งานแล้ว
  • เหมาะสำหรับผิวหน้างาน อิฐ คอนกรีต โลหะ
  • เหมาะสำหรับซีลยาแนวรอยต่อเตาหลอมความร้อนสูง เตาเผา เตาอบ เตาบาร์บีคิว
  • เหมาะสำหรับหน้างงานผนังกำแพงที่ต้องการกันอุณหภูมิความร้อนสูง
  • ขนาดบรรจุ 310 ml.
  • เนื้อซีเมนต์มอร์ต้า สีดำ