Products
Category
น้ำยาพียูโฟมอินเจคชั่น
รายละเอียด :

น้ำยาพียูโฟมอินเจคชั่น Injection DHP 2000 เป็นน้ำยาโพลียูริเทน ชนิด Rigid Foam Type One Part  ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการป้องกันน้ำรั่วซึมของน้ำหรือสารเคมี  เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือสารเคมีจะทำให้เกิดปฎิกิริยาและสร้างโฟมเซลล์หนาแน่นปิดและปรับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านได้ ถูกออกแบบมาเเพื่อเพิ่มเพื่อเเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งาน โฟมปิดเซลล์ที่มีความยืดหยุ่น เนื้อโฟมเหนียว แน่น ไม่มีรูพรุนช่องอากาศของเนื้อโฟม ไม่ย่อยสลายหลังจากเซ็ตตัวแล้ว

การซ่อมรอยรั่วด้วยโพลียูริเทนโฟมอินเจคชั่น DHP 2000 สามรารถใช้ได้กับหน้างาน

  • รอยรั่วของกำแพงกันดิน
  • รอยรั่วของอุโมงค์ใต้ดินที่มีความชื้นสูง
  • รอยรั่วบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • รอยรั่วแทงค์น้ำ
  • รอยรั่วสระว่ายน้ำ