Service
เคลือบสีภายในถังไซโล
รายละเอียด :

บริการเคลือบสี ติดตั้งนั่งร้าน ทำความสะอาด ป้องกันการรั่วซึม  ป้องกันการยึดติดของวัตถุดิบที่ทับจนอัดแน่น  ป้องกันสนิม   ภายในถังไซโล ถังบรรจุวัตุดิบ เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี  รำข้าว  น้ำตาล แป้ง อาหารสัตว์ หรือ อาหารเหลว เช่น น้ำนม น้ำผลไม้ หรือวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น