Service
เคลือบสีพื้นผิวภายในถังไซโล
รายละเอียด :

บริการเคลือบสีพื้นผิวขจัดวัสดุติดขัดภายใน SILO ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  ป้องกันการยึดติดของวัตถุดิบที่อัดทับจนอัดแน่น  ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันการเกิดเชื้อรา ภายในถังไซโล ถังบรรจุวัตุดิบ เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี  รำข้าน้ำตาล แป้ง อาหารสัตว์ หรือ อาหารเหลว เช่น น้ำนม น้ำผลไม้ หรือวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบภายในถังมีความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น