Service
เคลือบกันรั๋วซึม
รายละเอียด :

บริการติดตั้งระบบงานกันซึม หลังคาอาคาร ดาดฟ้า  โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม บ้าน อาคารหอพัก  เคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีต ที่เกิดจากสาเหตุของการ ยึด-หด-ขยายตัว จนทำให้เกิดร้อยราว